Mer än bara lön

Nu när aktieägarna sagt sitt om sin utdelning på bolagsstämmorna, går det också att summera hur stor de anställdas del av vinsten blir. Mest – liksom så många gånger förr – får personalen i Handelsbanken. Det formella beslutet tas visserligen