Vilken kampvilja!

Medlemmarna har stora förhoppningar på att förbundet ska nå framgång med ett nytt avtal. Tre av fyra har mycket eller ganska höga förväntningar på Finansförbundet i den pågående konflikten och lika många tycker att förbundet – om det är nödvändigt