Jobbar du ideellt?

Det går väldigt bra ekonomiskt för bankerna. Samtidigt finns det massor av bankanställda som inte tar betalt för sin övertid. Hur hänger det här ihop? Det handlar ju inte om att skänka pengar till eller att arbeta ideell för människor

Det går fortfarande långsamt framåt

Efter veckans två inledande förhandlingsdagar har våra förhandlare haft möjlighet att diskutera förhandlingsläget med förbundsstyrelsen igen. I kollektivavtalsförhandlingar så har båda sidor täta kontakter med sina respektive styrelser. Det är ju styrelserna som ytterst tar ställning till vilka avtal som vi