Vi är inte ensamma

I slutet av oktober började FTF förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal med sin arbetsgivarorganisation FAO. En av de mest laddade frågorna i deras förhandlingar är lönesamtalen. FTF:s medlemmar har så dåliga erfarenheter av lönesamtalen att förtroendet för lönesättningsmodellen är förbrukat.

Månader eller år?

Det finns många som arbetar inom finanssektorn utan att vara fast anställda. I stället går de på olika visstidsanställningar. Både i den svenska arbetsrätten och i EU-rätten är grundprincipen att de flesta anställda ska ha fast anställning och att visstidsanställningar

FTF kräver också individgaranti

Nu har försäkringstjänstemännen i FTF inlett sina förhandlingar med arbetsgivarna i FAO. FTF konstaterar att lönen är den viktigaste frågan för dem. – Vi anser att det är självklart att den som gör ett bra jobb ska ha en årlig

Siffror för statsanställda

Som bekant vill BAO inte att det ska finnas några siffror eller garantier i ett nytt avtal. Samma inställning hade den myndighet som träffar avtal för anställda inom staten, Arbetsgivarverket. Verket gick in i förhandlingarna med krav på nollbud och