Från ord till handling

Individuell lönesättning som metod uppskattas av många. Många medlemmar säger att individuell lönesättning som den beskrivs i vårt kollektivavtal för bank är just det man vill ha – lönesättning utifrån kända objektiva kriterier som ger var och en möjlighet att