Vilken kampvilja!

Medlemmarna har stora förhoppningar på att förbundet ska nå framgång med ett nytt avtal. Tre av fyra har mycket eller ganska höga förväntningar på Finansförbundet i den pågående konflikten och lika många tycker att förbundet – om det är nödvändigt

Skarpt läge

Idag varslade Finansförbundet arbetsgivarna i BAO om konflikt. Enligt varslet inleds konflikten vid midnatt den 5 mars. Då får inga medlemmar arbeta övertid eller mertid och arbetsgivarna får inte göra några nyanställningar. Att ta till stridsåtgärder i avtalsförhandlingar är faktiskt

Payback time

Efter nästan fem månader av tidvis intensiva förhandlingar har förhandlingarna med BAO strandat och Finansförbundet säger nu upp kollektivavtalet. Det går helt enkelt inte att träffa en anständig uppgörelse med bankarbetsgivarna. Jag tycker det är otroligt. Under finanskrisen för två