Ny på jobbet

Det är nyttigt att få in nya personer på en arbetsplats. Det är lätt att jobbet fortgår i de gamla hjulspåren när alla jobbat ett tag. Med nya kollegor kommer det in nya erfarenheter och ny kunskap. Hur gör du när det kommer en ny person till jobbet? Tänk på hur du själv skulle vilja bli bemött.

Sverige bryter mot EU-direktivet

Redan när nuvarande lagstiftning om visstidsanställningar bara var ett lagförslag gjorde TCO – som representant för Finansförbundet och ytterligare 14 fackförbund – invändningar eftersom dessa lagregler inte lever upp till kraven i EUs direktiv om tidsbegränsade anställningar. Det går bland

Månader eller år?

Det finns många som arbetar inom finanssektorn utan att vara fast anställda. I stället går de på olika visstidsanställningar. Både i den svenska arbetsrätten och i EU-rätten är grundprincipen att de flesta anställda ska ha fast anställning och att visstidsanställningar