Hur säkerställer vi finansanställdas kompetensutveckling i en allt mer digitaliserad bransch?

Under Almedalsveckan arrangerade Finansförbundet ett seminarium om behovet av kompetensutveckling i en allt mer digitaliserad bransch. Den tekniska utvecklingen är en viktig drivkraft till produktivitetsutveckling, för en modern konkurrenskraftig finansbransch behövs digitala innovationer. Men den tekniska utvecklingen innebär också att

Hur får vi fler kvinnliga chefer?

Nu har jag varit på min första Almedalsvecka och hann med många intressanta seminarier. Ett som gjorde stort intryck var Sverige behöver fler kvinnliga chefer och ledare. På seminariet deltog Anna Kindberg Batra, moderat gruppledare och ordförande i finansutskottet, Eva

Vem bär ansvaret i finanskrisen?

Igår morse var jag på ett seminarium där Mittuniversitet Sundsvall presenterade sitt arbete genom CER -Centrum för forskning om ekonomiska relationer. I panelen satt representanter från Finansdepartementet, Nordea och Swedbank, samt forskarna själva. Områden som diskuterades var reglering, utlåning, betalningsmedel